Çalıştay Programı

September 12, 2019    Istanbul University Rectorate Doctorate Hall

08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:20 Opening
 Session I Chairman: Tansel AK
09:20 – 10:10
Salih KARAALİ
Galactic Astronomy Studies in İstanbul University
10:10 – 10:25 Coffee break
10:25 – 11:15
Gerard F. GILMORE
Galactic Astronomy in the Gaia Era
11:15 – 12:05
Martin LÓPEZ-CORREDOIRA
Kinematics and Dynamics of the Galactic Disc
12:05 – 12:15
Tenay SAGUNER RAMBALDİ
Short Presentation: Small Telescopes Can Also Do Great Galactic Science
12:15 – 14:00 Lunch
 Session II Chairman: Volkan BAKIŞ
14:00 – 14:50
George SEABROKE
Gaia’s Radial velocity Spectrometer
14:50 – 15:05 Coffee break
15:05 – 15:35
Özgecan ÖNAL TAŞ
Galactic CanDy
15:35 – 16:05
Zeki EKER
Basic Parameters, Fundamental relations and Bolometric Correction Coefficients of Galactic Solar Neighborhood Main-Sequence Stars
16:05 – 16:35
Timur ŞAHİN
High Proper Motion Stars and Their Galactic Origins
16.35 – 16:50 Coffee break
 Session III Chairman: Tolga GÜVER
16:50 – 17:20
Tolgahan KILIÇOĞLU
The Role of the Stellar Chemical Evolution Models in Galactic Research
17:20 – 17:50
Miguel A. de AVILLEZ
Tracing the Ionic and Dynamical History of the Interstellar Gas and of the Galactic Fountain in a Self-Consistent Fashion
17:50 – 18:00
Şölen BALMAN
Short Presentation: Disc Truncation and Structure in Non-Magnetic Cataclysmic Variables

13 Eylül 2019,    Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 Oturum IV Oturum Başkanı: Zeki EKER
09:00 – 09:30
Serap AK
Galaksi’nin Anatomisi
09:30 – 10:00
Esma YAZ GÖKÇE
Galaktik Diskin Araştırılması
10:00 – 10:20
Mustafa Kürşad YILDIZ
Erken Tür Galaksilerin Dış Bölgelerindeki Gerçek Renklerin Belirlenmesi
10:20 – 11:00 ARA – Planetaryum Gösterimi
 Oturum V Oturum Başkanı: Serap AK
11:00 – 12:30 Kısa Bildiriler
11:00 – 11:10
Merve AYDIN
Galaksi Kümelerinin Kırmızıya Kaymalarının Chandra X-Işın Teleskobu ile Belirlenmesi
11:10 – 11:20
Mürvet ÇELEBİ DEMİR
F-G Tayf Türü Anakol Yıldızları için Yeni Fotometrik Metal Bolluğu ve Mutlak Parlaklık Kalibrasyonu
11:20 – 11:30
Şeyda ENEZ
Küçük Kütleli Yakın örten Çift Yıldız KIC 098210788’de Gözlenen Yüksek Flare Aktivitesi
11:30 – 11:40
Ezgi YOLDAŞ
Yaşlı Beyaz Cüce Etkisinde Manyetik Aktivite Nedeniyle Kırmızı Cüce Bileşenli KIC11548140’nin Evrimi
11:40 – 11:50
Tuğçe İÇLİ
Galaktik X-Işın Çiftlerinin uzun Dönemli Gözlemleri
11:50 – 12:00
Dolunay KOÇAK
Galaktik Küresel ve Açık Kümelerdeki Çift Yıldız Sistemlerinin Evrimi
12:00 – 12:10
Muhammed Ali ÜZÜMCÜ
Küresel Kümelerdeki Farklı Jenerasyondan Yıldızlar
12:10 – 12:20
Talar YONTAN
Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBV ve Gaia Astrometrik Çalışması – ASCC 115, Collinder 421, NGC 6793, NGC 7031, NGC 7039, NGC 7086, Roslund 1 ve Stock 21
12:20 – 12:30
Ahmet DERVİŞOĞLU
Algol türü yıldızlarda CNO ile işlenmiş katmanların izleri
12.30 – 14:00 Öğle Yemeği
 Oturum VI Oturum Başkanı: Selçuk BİLİR
14:00 – 14:30
Kadri YAKUT
Rölativistik ve Rölativistik Olmayan Çift Sistemlerin Popülasyonu
14:30 – 15:00
Volkan BAKIŞ
Galaktik Oymaklar ve Çoklu Yıldız Sistemleri
15:00 – 15:15 ARA
 Oturum VII Oturum Başkanı: Ömür ÇAKIRLI
15:15 – 15:45
İnci AKKAYA ORALHAN
Galaksi Evrim Modelleri: Phantom of Ramses (PoR) Evrim Kodu
15:45 – 16:15
Şeyma ÇALIŞKAN TÜRKSOY
Galaktik Arkeoloji – Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar
16:15 – 18:35 Kısa Bildiriler
16:15 – 16:25
Hikmet ÇAKMAK
Berkeley 8 Açık Kümesinin CCD UBVRI Fotometrisi
16:25 – 16:35
Büşra Ayşe AKTİ
Güneysel Dört Açık Kümenin Fotometrik ve Astrometrik Analizleri: NGC3293, NGC3766, NGC4755, NGC6231
16:35 – 16:45
Neslihan ALAN
GALEX ve UBV Fotometrik Sistemleri Arasındaki Dönüşüm Formülleri
16:45- 16:55
Hasan Hüseyin ESENOĞLU
Gaia Uyarı Nesnelerinde Kataklismik Değişen Yıldızların Astrofizik Araştırması
16:55 – 17:15 ARA
17:15 – 17:25
Oğuz Han ATAŞ
Kırmızı Dev Yıldızlardan Galaktik Metal Bolluğu Gradyentleri
17:25 – 17:35
Remziye CANBAY
Gaia Çağında Bilinen Kataklismik Değişenlerin Galaksimizdeki Dağılımları ve HR Diyagramındaki Konumları
17:35 – 17:45
İbrahim AKÖZ
Galaktik Örten Wolf-Rayet Çift Sistemlerinin Uzun Dönemli Gözlemleri
17:45 – 17:55
Muhammed Diyaddin İLHAN
Kütle Çekim Kaynağı Olan GW170817’nin BOXFIT ile Modellenmesi
17:55 – 18:05
Olcay PLEVNE
Bayes Yaş Tayin Yöntemi
18:05 – 18:15
Sibel DÖNER
Kırmızı Dev Yıldızlarda Yaş-Metal Bolluğu İlişkisi
18:15 – 18:25
Mehmet Emin ÖZEL
An Inquiry for Possible Interstellar Contacts by Galactic Civilizations by Using Recent Planet Discoveries
18:25 – 18:30 Kapanış